15.06.2024, Cumartesi Bir sayfa geri gitAnasayfaya gitBir sayfa ileri gitFavorilere ekleBu sayfayı yazdır    
 
Branşlar :
 • İnfeksiyon Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
 • Psikiyatri
 • Genel Cerrahi
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Ortodonti
 • Diş Sağlığı
 • Akupunktur
 •  
  AIDS

 • HIV adlı virüs tarafından meydana getirilen ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalıktır.
 • HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü) dış ortama oldukça dayanıksız bir virüstür.
 • Hasta bakımının yapıldığı materyaline bulaşması halinde 1/10 çamaşır suyu ile öldürülebilir.
 • Elbise, çarşaf gibi eşyaları 70 0C’nin üzerinde, 25 dakika su ve deterjanla yıkamakla virüs ölür.

 • İlk AIDS vakası 1981'de ABD’de Los Angeles, San Francisco ve New York'ta tanımlanmıştır.
 • 1968’de St. Louis’li seksüel olarak aktif bir gencin saklanmış serumunda tespit edilmiştir.
 • 1990’dan beri AIDS 25-44 yaşları arası genç erkeklerin ölüm nedenleri arasında 2. sıradadır.
 • Bugün 21.8 milyondan fazla insan HIV ile bulaşmış durumdadır.
 • Bunların % 94'ü gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır.
  (% 63’ü Sahra Altı Afrika, % 23’ü Güney ve Güneydoğu Asya ve % 6’sı Latin Amerika’dadır).
 • Türkiye’de ilk AIDS vakası 1985 yılında bildirilmiştir.
    
 • Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki AIDS vakası 300, taşıyıcı ise 700'ün üstündedir.
 • Erkek vaka sayısı % 74.7 iken, kadın vakalarının sayısı % 25.3'dür.
 • Dünyadaki gibi ülkemizde de 25-34 yaş grubunda HIV infeksiyonu daha fazla görülmektedir.
 • Türkiye’de risk gruplarına göre AIDS vakası ve taşıyıcılarının dağılımında;
  % 46.4 heteroseksüeller,
  % 27.7 nedeni bilinmeyen vakalar,
  % 10.1 damar içi madde bağımlıları,
  % 9.1 homoseksüel ve biseksüeller,
  % 4.3 transfüzyon alanlar,
  % 1.6 hemofili hastaları,
  % 0.8 anneden bebeğe geçiş şeklinde sıralanmaktadır.

  HIV infeksiyonunun bulaşma yolları;

  Cinsel yolla bulaşma:
 • HIV’ın en önemli bulaşma yoludur.
 • Her türlü cinsel temasla (homoseksüel, heteroseksüel, anal, oral, vajinal) bulaşmaktadır.
 • Tek bir cinsel temas bulaş için yeterlidir.
 • İnfekte kişiyle cinsel temas sayısı arttıkça risk de artmaktadır.
  İnfekte kan, kan ürünleri ile bulaş:
    
 • Kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmeden önce test edilmesi yasal zorunluluktur.
 • Kan transfüzyonu ile HIV infeksiyonu kadınlarda daha sıktır.
 • Kan yoluyla bulaşmada sağlık personeli risk altındaki gruptur.
 • HIV’ın iğne batması ile bulaşma riski % 0.3’tür.
  Enjektör yoluyla bulaşma:
 • Damar içi madde bağımlıları ortak enjektör kullanımı nedeniyle risk altındadırlar.

  İnfekte anneden bebeğe bulaşma:
 • HIV pozitif anneden bebeğe geçiş gebelik boyunca olabilmektedir.
 • Bu bulaşma doğum sırasında veya emzirme sırasında olabilir.
 • Risk % 30 civarındadır.
 • Annedeki virüs miktarı da geçişi belirlemede önemlidir.
 • Sezaryenle doğumun bulaşmayı azalttığı gösterilmiştir.

  Bulaşmadığı durumlar:
 • Salya, göz yaşıyla;
 • El sıkışmak, sosyal öpüşme gibi günlük olaylarla;
 • Klozet, fincan, çatal bıçak, tabak, havlu gibi maddelerin ortak kullanımıyla;
 • Öksürük, yüzme havuzu, böcek (sinek ve sivrisinek) sokması ile bulaşmaz.

  TANI VE TAKİP

 • Tanı virüsün varlığı veya virüse karşı bağışıklık (serolojik cevap) oluşması ile konulur.
 • Antikorları genellikle infeksiyondan 4-8 hafta sonra kanda tespit edilmeye başlanır.
 • Ancak bazen bu süre 6 aya kadar uzayabilir.
 • Anti HIV antikorlarının tespiti için genellikle kullanılan test ELISA (Eliza)’dır.
 • ELISA ile pozitif veya belirsiz olarak saptanan sonuçlar doğrulama testlerine tabi tutulmalıdır.
 • En sık kullanılan doğrulama testi Western blot tekniğidir.
 • Laboratuarda; Kan tablosundaki değişimler, kansızlık, sedimentasyon artışı araştırılır.

  HIV infeksiyonun diğer tespit yöntemleri;
 • virüsün üretilmesi,
 • PCR (kanda virüs miktarının belirlenmesi)*
 • p24 antijeninin tespitidir*.
  (* Antikorların henüz pozitifleşmediği dönemde tanı amacıyla kullanılırlar.)

  KLİNİK SEYİR ve BELİRTİLER

 • HIV infeksiyonu bağışıklık sisteminin ağır baskılanmasıyla seyreden bir sendromdur.
 • Bazılarında bağışıklığın baskılanması kısa sürede ortaya çıkar (1-6 ay).
 • Bazılarında bu süre daha uzundur (10-15 yıl).
 • Bu farklılığın sebebi hem kişiye hem de virüse bağlı olabilmektedir.

  HIV’in bulaşması:
 • Hastalığın bulaş şekli, infeksiyonun ortaya çıkış süresini etkileyen faktörlerden biridir.
 • İnfeksiyonu kan yoluyla alanlarda virüs miktarı daha fazla, kuluçka süresi daha kısadır (6-7 yıl).
 • Bu süre cinsel temas yoluyla alanlarda 1-12 yıldır.

  Primer infeksiyon:
 • Hastaların % 50-70’inde bulaşmadan 3-6 hafta sonra akut başlayan grip benzeri bir tablo oluşur.
 • Bu dönemde kanda yüksek miktarda virüs bulunur
 • Bu durum 1 hafta ile 3 ay arasında sürer ve sonunda bağışıklık cevabı oluşur.
 • HIV antikoru vakaların % 95‘den fazlasında 4-8 hafta sonra pozitifleşir.
 • Virüs, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan akyuvarlar denilen hücrelere (CD4+ hücre) bulaşır.
 • Bunların sayısını giderek azaltır.
 • İki dört hafta içinde bu virüse karşı gelen (onları öldürücü) CD8 T hücreleri artar.
 • Akut fazdan sonra kanda tespit edilen HIV miktarında önemli bir düşüş olur.
 • Ancak oluşan bağışıklık virüsün çoğalmasını tam olarak baskılayamamaktadır.


  Primer HIV İnfeksiyonunda Klinik Bulgular
  AteşMenenjit Beyin iltihabı (ensefalit)
  Faranjit Lenfadenopati Uç sinir hastalığı
  Baş ağrısı / gözardı ağrı Eklem / kas ağrısı Cilt döküntüleri
  Halsizlik İştahsızlık Kilo kaybı
  Ağız içi yaralar Bulantı / kusma İshal


  Şikayetsiz (Asemptomatik) Dönem:
 • Primer infeksiyondan sonra, bağışıklık gelişir ve kandaki virüs miktarı baskılanır.
 • Böylece birçok hasta şikayetsiz bir döneme girer ve bu yıllarca sürebilir.
 • Şikayet olmamasına rağmen, virüs daima çoğalma, vücut ise daima onu öldürmekle meşgul olur.
 • Bu dönem boyunca CD4+ T hücre kaybı zaman içinde devam eder.
 • Bu dönemin sonunda, bağışıklık sistemi HIV virüsü ile baş edemez.
 • Sonuçta CD4+ hücre sayısı azalırken kandaki virüs sayısı tekrar artar.
 • Bundan sonra AIDS hastalığı dönemine girilir.

  Erken şikayet (semptomatik) dönemi:
  Bu dönemde;
  ateş, nedeni tespit edilemeyen kilo kaybı,
  tekrarlayan ishal atakları, baş ağrısı şikayetler görülür.

  Erken şikayet dönemde;
  seboreik dermatit, tekrarlayan genital mantar,
  ağız içinde mantar, herpes zoster,
  ağızda plaklar, herpes simplex (uçuk),
  sinüzit, bronşit, zatürre ve diğer fırsatçı infeksiyonlar görülür.
  Bu dönemde CD4 sayısı 200-500/mm3’tür.

  Geç şikayet dönem,:
 •   Hastanın yapısal şikayetleri bu dönemde de devam eder.
 •   CD4+ hücre sayısı bu dönemde 200/mm3’nin altına düşer.
 •   Fırsatçı infeksiyonlar ve kanserlerin görülme riski artmıştır.
 •   AIDS ile ilişkili erime sendromu, bunama (demans) ve sinir bozuklukları görülür.

  İleri devre:
 •   AIDS olarak da bilinen bu dönemde CD4+ hücre sayısı 50/mm3 altındadır.

  Bu dönemde
 •   Akciğer hastalıkları (zatürre, Kaposi sarkomu, tüberküloz, mantar infeksiyonları),
 •   Barsak hastalıkları (kanserler, yemek borusu ve diğer organlarla ilgili hastalıklar)
 •   İnce ve kalın barsak infeksiyonları, karın ağrısı, kilo kaybı, 1 aydan uzun kronik ishal, vs,
 •   Kansızlık, lenf bezelerinin büyümesi,
 • Böbrek hastalıkları,
 •   Cilt lezyonlararı, allerjik reaksiyonlar,
 •   Kalp hastalıkları,
 •   İmmünolojik ve romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları,
 •   Göz hastalıkları, metabolik hastalıklar görülebilir.

  AIDS’e Bağlı Erime Sendromu:
  HIV infeksiyonunda;
 • % 10 kilo kaybı ile birlikte
 • aralıklı veya sürekli ateş ve
 • kronik ishali olan hastalardır. Adalelerde erime görülür.

  TEDAVİ

 •   HIV infeksiyonunun kesin tedavisi yoktur.
 •   Ancak tedavinin amacı; yaşam süresini ve kalitesini artırmaktır.
 •   Tedavi ile kanda virüs miktarı en az seviyede tutulur ve hasar vermesi önlenir.
 •   Tedaviye, bağışıklık sisteminde ‘geri dönüşü olmayan’ hasar olmadan başlanmalıdır.
 •   Tedaviye kombine (3 veya 4 ilaçla) olarak başlanmalıdır.
 •   Tüm dünyada aşı çalışmaları devam etmektedir.
 •   Fırsatçı enfeksiyonların veya tümörlerin tedavisi de yapılmalıdır.
 •   Ara verilmemeli ve iyi takip edilmelidir.

  KORUNMA

 •   AIDS’ ten korunma bulaş yollarına göre incelenebilir.
 •   1985 yılından beri ülkemizde kan ve kan ürünleri HIV açısından incelenmektedir.
 •   Test edilmemiş kan ve kan ürünleri kesin kullanılmamalıdır.
 •   Tek kullanımlık enjektörler kullanılmalı, paylaşılmamalıdır.
 •   Tek eşlilik, homoseksüel ilişkiden kaçınmak gibi önlemler önerilir.
 •   HIV pozitif kadınların hamile kalmamalı, böyle anneler bebeklerini emzirmemelidir.
 •   Yüksek riskli temaslarda koruyucu ilaç önerilir.
 •   Partnerin HIV durumu bilinmiyorsa test yapılarak tedavi başlanır.
 •   Test negatif gelirse tedavi kesilir.
 •   Temastan sonra 72 saat içinde başlanması tavsiye edilir.
 •   HIV ile infekte olan tedavisiz annelerden doğan bebeklere bulaşma ihtimali % 15- 35’tir.
 •   Tedavi ile anneden bebeğe HIV geçişi önlenebilmektedir.


  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Y. Doç. Dr. Sedat KAYGUSUZ

 • . ..Anket.. .
  Her branş için soru-cevap bölümü bulunmaktadır. Soru-Cevap bölümünü takip ediyor musunuz?
  Her gün
  Her hafta
  Arasıra
  Hayır   
   
  ©2001 GülNet İnternet Hizmetleri - info@gul.net.tr